Uppdaterad Information från Barn- och ungdomskommittén

(Uppdaterat 27 april)
Då det råder stor osäkerhet kring när vi kan komma igång med spel så har vi uppdaterat våra tankar i nedanstående PDF. Vi hoppas att det snart vänder nu!

Tankar kring barn- och ungdomsspel 2021