Återstartsstöd 2022

Idrotten har tilldelats medel för att stötta återstarten av verksamhet efter Pandemin. Vi tittar just nu på hur vi ska göra detta på bästa sätt.