Frimånaden förskjuts i år

Den så kallade frimånaden - där amatörspelare kan byta förening fritt utan att behöva lämnande förenings godkännande - infaller normalt mellan 15 november och 15 december. På grund av pandemin har seriespelet i år förskjutits så att många tävlingar inte är färdigspelade när denna period infaller. Förbundsstyrelsen har därför beslutat att frimånaden 2021 flyttas till mellan 29 november och 29 december.

Frågan om justering av frimånaden väcktes för första gången i våras. Den fortsatta utvecklingen av pandemin försenade därefter årets säsongsstart. Säsongen har förlängts och vissa serier kommer inte vara slutspelade när frimånaden infaller. Det medför en risk att spelare lämnar en förening med omgångar kvar att spela. Mot bakgrund av detta har tävlingsavdelningen frågat distrikten om de anser att perioden för frimånaden ska justeras, och i så fall på vilket sätt.

 

Efter genomgång av inkomna svar på den enkät som skickades ut konstaterades att 16 av 23 svarande distrikt inte anser att frimånaden 2021 ska justeras, medan sju anser att en justering bör göras.

 

De distrikt som är emot en justering har främst framhållit att frimånadens nuvarande placering inte påverkar deras distrikt och att en senareläggning innebär osäkerhet för de lag som inte deltar i sent seriespel.

Förbundsstyrelsen har tagit distriktens åsikter i beaktande, men instämmer i synpunkter som förts fram av distrikt som anser att frimånaden ska justeras, nämligen att det senarelagda spelschemat i de av Svenska Fotbollförbundet arrangerade serierna och enstaka distriktsserier innebär att många serier inte kommer vara slutspelade när frimånaden infaller. Det finns därmed en risk för att spelare lämnar en förening under de sista omgångarna, vilket kan ha påverkan inte bara på den förening som blir av med spelare, utan också på andra lag i serien som gynnas av att ett av lagen i serien försvagas. Utan en justering av frimånaden 2021 finns alltså en fara för att utgången i de serier som då fortfarande pågår påverkas och att den sportsliga rättvisan därmed riskeras. Förbundsstyrelsen anser att detta är skäl som måste anses väga mycket tungt i en avvägning mellan argumenten för och emot en justering av frimånaden och har därför beslutat att frimånaden för säsongen 2021 förskjuts till perioden mellan den 29 november och 29 december 2021.