Valberedningen informerar inför årsmötet

Att nominera kandidater är en angelägenhet för samtliga föreningar och vi förutsätter att alla diskuterar detta i respektive föreningsstyrelse. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av ordförande och sex övriga ledamöter, kvinnor och män. Önskan är att styrelsen och disciplinnämnden dessutom är så allsidiga som möjligt – representation från små och stora föreningar, från norr till söder, olika kön och åldrar. Vi ber om Er hjälp.

Nu är det dags att nominera personer från er förening som kan ta Bohusläns Fotboll framåt.

Läs Valberedningens information här BFF valberedningen info 2022.pdf