Representantskapsmötet

Representantskapsmötet äger rum varje år i slutet av november eller början av december.

Representantskapet

Det första beslutande Representantskapsmötet i Bohuslän hölls 25 november 2010, 45 föreningar närvarade vid detta historiska möte.

Tidigare Representantskapsmöten hade enbart varit rådgivande för Tävlingskommittén.

 

År 2021 äger mötet rum på Thordéngården i Uddevalla onsdagen den 1 december kl.18:30.

Fullmakterna för att få rösta år 2021 ska vara inskickade senast den 10 november.

Ersätts den person som har föreningens rösträtt ska personen ha en ny giltig fullmakt med sig från sin förening till Representantskapsmötet.

        Bra att komma ihåg inför mötet:

  • Kallelse 1 till Representantskapsmötet mailas senast den 1 augusti.
  • Kallelse 2 mailas ut senast den 24 augusti med påminnelse om att motioner till Representantskapsmötet ska ha inkommit till BFF:s kansli senast den 31 augusti.

        Motionen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

  • Kallelse 3 mailas ut senast den 24 oktober med påminnelse om att fullmakterna på den av föreningen valda ledamoten med suppleant till Representantskapsmötet ska inskickas till BFF:s kansli senast 3 veckor före mötet.
  • Dagordningen och handlingarna för mötet mailas ut senast 2 veckor före mötet. Om det finns särskilda skäl, får handlingarna sändas ut efter denna tidpunkt.

 Vill Ni veta mer om vad ett Representantskapsmöte är så kan Ni läsa vidare här